Тэтгэмжүүд

CZ
EN
RU
MN
UA
Жирэмслэлт болон төрсний дараа та хэсэг хугацаанд ажиллахгүй болно. Жирэмсний амралтын үеэр жирэмсний ба амаржсаны тэтгэмж авдаг бөгөөд жирэмсний амралтын дараа эцэг эхийн тэтгэмж авдаг.

Тэтгэмжүүдэд хамрагдах үедээ эрүүл мэнд ба нийгмийн даатгалд шууд хамрагдана.
Жирэмсний тэтгэмж
(жирэмсний үеийн мөнгөн тусламж)
Та жирэмсний амралтаар эцэг эхийн тэтгэмж авах боломжтой (өөрөөр хэлбэл дээд тал нь 28 долоо хоног). Заагдсан тохиолдлуудад хүүхдийн эцэг нь эцэг эхийн тэтгэмж авах боломжтой.

Тэтгэмжийн хэмжээг өмнөх орлогынхоо дагуу тооцно. Өөрөөр хэлбэл, 2018 оны хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ бохироор 12 200 крон гэж үзвэл, тэтгэмж нь сар бүр 8 430 крон орчим болно.

Та жирэмсний тэтгэмжтэй үедээ ямарваа нэг ажил хийж болохгүй.
Тэтгэмжийг авах нөхцөлүүд
 • Та сүүлийн хоёр жилд хамгийн багадаа 270 өдрийн даатгалтай ажилласан байх, аль эсвэл даатгалаа өөрөө төлж байсан байх (хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг бол).

 • Жирэмсний амралт эхэлмэгц Та өвчтөний даатгал төлөгч болж байна гэсэн үг, өөрөөр хэлбэл ажил олгогч Тань эсвэл Та өөрөө төлнө, тохиолдлоор ажилгүй болсон гэлээ ч та 180 хоногийн хугацаанд хамгаалагдсан байх болно (доор үзнэ үү).

Хэрэв Та өвчтөний даатгал төлж байгаагүй бол жирэмсний тэтгэмж авах эрхгүй. Гэсэн хэдий ч тодорхой нөхцлийг хангасан тохиолдолд эцэг эхийн тэтгэмжийг шууд авч эхлэж болно (доор үзнэ үү).

Яаж хөөцөлдөх вэ?

Жирэмсний чөлөө хүсэхийн адил, өөрөөр хэлбэл эмэгтэйчүүдийн эмч дээрээ очоод жирэмсний амралтын эхлэлийг тодорхойлуул. Эмчээр бөглүүлсэн маягтыг ажил олгогчдоо хүргэнэ үү. Хэрэв Та хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг буюу жирэмсний тэтгэмж авах эрхтэй бол эмчийн бөглөсөн маягтыг шууд Нийгмийн халамжийн албанд (Správa sociálního zabezpečení) аваачина уу.

Хамгаалах хугацаа

Жирэмсэн байх үед Таны ажил дуусгавар болсон бол магадгүй Танд хамгаалах хугацаа гэгч үйлчилж болох юм.. Энэ нь жирэмсний үедээ ажилгүй болбол жирэмсний тэтгэмж авах эрхтэй байна гэсэн үг, гэхдээ ажилгүй болсноос хойш 180 хоногийн дотор жирэмсний амралтаа авсан байх тохиолдолд.
Эцэг эхийн тэтгэмж
Эцэг эхийн чөлөө эдлэж байх үедээ эцэг эхийн тэтгэмж авч болно. Энэ нь ихэвчлэн жирэмсний амралтын дараа эхлэж, хүүхдийг 3 нас хүрэхэд дуусдаг, гэхдээ хүүхдийг 4 нас хүртэл авч болдог. Хэрэв Та жирэмсний тэтгэмж авах эрхгүй бол төрсний дараа шууд эцэг эхийн тэтгэмж авах боломжтой. Эцэг эхийн тэтгэмж авч байх үедээ давхар орлоготой байж болно. Эцэг эхийн тэтгэмжийг, төрсний гэрчилгээнд бичигдсэн тохиолдолд хүүхдийн эцэг ч авч болно, гэхдээ зөвхөн хэн нэг нь л авна.

Шимтгэл авах нөхцөл

 • БНЧУ-д улсад албан ёсоор тасралтгүй 365 хоног байсан байх.

Эцэг эхийн тэтгэмжийг тодорхойлох

 • Эцэг эхийн тэтгэмж нь нэг хүүхэд терүүлэхэд 220 000 крон, ихэр ба түүнээс олон бол 330 000 крон байна.

 • Таны эсвэл хүүхдийн эцгийн орлогыг үндэслэн, сард олгож болохуйц тэтгэмжийн хэмжээг тогтооно - сарын тэтгэмжийн хэмжээ нь цалинг хэмжих суурины 70%-иас хэтэрч болохгүй, хялбараар хэлбэл Таны нийт (бохир) цалинг хэлнэ (эсвэл хүүхдийн эцгийн) - жиш.: Таны нийт цалин 20 000 крон гэж үзвэл, үүний 70% нь 14 000 крон болно. Тиймээс сард дээд тал нь 14000 крон авна гэсэн үг. Тэгэхлээр нийт 220 000 кроныг 15 сарын турш сард 14 000 крон авна.

 • Хэрэв Та жирэмсний тэтгэмж авах эрхгүй бол, сар бүрийн тэтгэмжийнхээ хэмжээг өөрөө сонгож болно, гэхдээ 2018 онд Таны авч болох хэмжээ 7 600 крон болж байна.

 • Тэтгэмж авч байх үедээ авах хугацааг (үүнийгээ дагаад хэмжээг) гурван сард нэг удаа өөрчилж болно (Нийгмийн халамжийн хэлтэст хүсэлт гаргах). Та хүүхдийн эцэгтэй нь ээлжлэн тэтгэмж авч ба хүүхдээ асарч болно.

Эцэг эхийн тэтгэмж нь 4 хүртэлх насны хүүхдийг өдөржингөө халамжлан харах боломжтой эцэг эхийн нэгэнд зориулсан хувь нэмэр юм.

Анхаар! Та хүүхэд асраад эцэг эхийн тэтгэмж авч байгаа бол, тэр хүүхэд ясли цэцэрлэгт сард 46 цагаас илүү явж болохгүй, явбал тэтгэмжээс хасагдана.

Эцэг эхийн тэтгэмжийг цагт нь хөөцөлдөж өгснөөр хоёр тэтгэмжийн дунд завсардуулан орлогогүй байхаас сэргийлнэ. Энэ нь жирэмсний тэтгэлгийн хугацаа дуусахаас өмнө нэг сарын өмнө материалыг бүрдүүлж өргөдөл өгөхийг зөвлөж байна.
Яаж хөөцөлдөх вэ?
1
Дүүргийн нийгмийн хамгааллын албанд очиж жирэмсний тэтгэмж авдаг гэсэн түдүрхойлолт авна. Аль дүүргийн нийгмийн хамгааллын албанд очих нь Таны ажил олгогчийн харьяаллаас хамаарна.

 • Хэрэв Та жирэмсний тэтгэлэгт хамрагдаагүй бол энэ алхамыг алгасана.
 • Хэрэв Та эцэг эхийн тэтгэмжийг эцгийн нэрээр авах гэж байгаа бол, жирэмсний тэтгэмж авч буй тодорхойлолт биш, үүний оронд "эцэг эхийн тэтгэлэгт нөлөөлөх өдөр тутмын үнэлгээний суурийн тодорхойлолт" гэгчийг бөглөнө үү. Маягтыг эндээс олж аваарай:https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form эсвэл өөрийн биеэр очиж авч болно.
  2
  Оршин суугаа харьяаллынхаа Улсын нийгмийн халамжийн хэлтэс (OSSP) дээр очиж, эцэг эхийн тэтгэмж хүссэн өргөдөл өгнө (маягтыг эндээс татаж авч болно: http://portal.mpsv.cz/forms, эсвэл OSSP дээр очиж авах). Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, жирэмсний тэтгэлэг авдаг гэсэн тодорхойлолт (өмнөх хэсгийг үзнэ үү) эсвэл "эцэг эхийн тэтгэлэгт нөлөөлөх өдөр тутмын үнэлгээний суурийн тодорхойлолт", БНЧУ-д оршин суух зөвшөөрөл, байрны бөглөсөн анкет маягт (OSSP дээр авах) ба орлогын мэдүүллэг зэргийг авч очоорой.
   Төрөлтийн тэтгэлэг
   Төрөлтийн тэтгэлэг нь бага орлоготой гэр бүлийн эхний болон хоёр дахь хүүхэд төрөх үеийн зардалд зориулагдсан нэг удаагийн тэтгэмж юм. Анхны хүүхэд төрсний тэтгэмж 13 000 крон, хоёр дахь хүүхэд төрөхөд 10 000 крон олгоно.

   Төрсний тэтгэлэг авах нөхцөлүүд:

   • Та эхний болон хоёр дахь хүүхдээ төрүүлсэн бол.

   • Таны өрхийн орлого амьжиргааны доод түвшинг х 2,7 үржвэрээс бага, өөрөөр хэлбэл эхний хүүхэд төрөхөд эцэг эхийн нийт орлого 20 817 крон хэтрэхгүй байх. (Эцэг эхийн тэтгэмж, хүүхдийн тэтгэмж зэргийг орлогод тооцохгүй).

   • Та наад зах нь 365 хоног БНЧУ-д албан ёсоор оршин суусан байх ёстой.

   Хэрхэн хөөцөлдөх вэ? Маягтыг харьяаллын дагуу Улсын нийгмийн халамжийн хэлтэс (OSSP) дээрээс авах, эсвэл онлайнаар бөглөх: https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/edit.jsp?FN=Porod150101105&CMD=EditForm&SSID=FsnQz6a6AumLvnAzo2iIUYM5zWlDJgiu.

   OSSP дээр өөрийн биеэр очихдоо оршин суух эрхийн карт, хүүхдийн төрсний гэрчилгээг авч очино үү.

   Төрөлтийн тэтгэлгийг хүүхэд төрснөөс хойш нэг жилийн дотор хөөцөлдөхгүй бол түүнээс хойш нөхөн нэхэмжлэх боломжгүй.

   Хүүхдийн тэтгэлэг
   Хүүхдийн тэтгэлэг буюу байрны тэтгэмжийг бага орлоготой гэр бүл шаардах боломжтой.

   Хүүхдийн тэтгэлгийг амьжиргааны доод түвшинг х 2,7 үржвэрээс бага орлоготой гэр бүлд амьдарч буй орлогогүй хүүхэд (өөрөөр хэлбэл цалин авдаггүй, сурдаг/сургуулийн насны) авах эрхтэй. Тэтгэлэгт хамрагдахад өмнөх тайлангийн улиралд орсон орлогыг үндэслэнэ, эцэг эхийн тэтгэлэг орлого гэж тооцогдоно. Хүүхдийн наснаас хамаарч гурван хэсэгт ангилан тэтгэмж олгоно: 6 нас хүртэлх 500 крон, 6 -15 нас - 610 крон, 15 наснаас дээш 700 крон.

   Тэтгэлэг авах нөхцөлүүд:

   • Чех улсад байнгын оршин суух эсвэл 365 хоногоос дээш хугацаагаар үргэлжилсэн Чех улсад оршин суух бусад төрлийн зөвшөөрлүүд.

   • Өрхийн орлого нь амьжиргааны доод түвшинг х 2.7 үржвэрээс илүүгүй байх.

   Хэрхэн хөөцөлдөх вэ?

   Та хөдөлмөрийн товчооноос, тодруулбал, Улсын нийгмийн халамжийн хэлтэс (OSSP) дээр очиж маягт авах эсвэл онлайнаар бөглөнө үү. Жилийн орлогын тодорхойлолт (энэ маягтыг онлайн эсвэл өөрийн биеэр авч болно), ажил олгогч Тань батлах ёстой (хэрэв Та ажилтай бол). Жил бүр хүүхдийн тэтгэмж авах өргөдөл гаргах ёстой.

   Made on
   Tilda