Zdraví a zdravotní pojištění

CZ
EN
RU
MN
UA
Zdraví a zdravotní služby
Antikoncepce – Váš gynekolog/gynekoložka Vám může předepsat antikoncepční pilulky nebo Vám poradit s jinými typy antikoncepce. Antikoncepční pilulky nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, hradí si je žena sama a ceny se běžně se pohybují kolem 500 Kč na 3 měsíce.

Registrace u lékaře – Neziskové organizace a Centrum pro integraci cizinců poskytují sociální poradenství, v rámci něhož Vám pomohou i s nalezením a registrací u lékaře (viz "Кontakty").

Tlumočení při návštěvě lékaře – Pokud potřebujete pomoc s tlumočením do češtiny při návštěvě lékaře, obraťte se na organizace pomáhající cizincům a integrační centra pro cizince, které nabízejí tlumočení zdarma (viz „Kontakty"). V akutních případech, kdy není osobně přítomen tlumočník, je možné využít tlumočení po telefonu (např. telefonická linka Charity).

Registrace v porodnici - Zejména pokud bydlíte ve větších městech, nezapomeňte si včas vybrat svou porodnici a registrovat se v ní. V některých případech (zejména v Praze) je doporučováno provést registraci již po vystavení těhotenského průkazu Vaším gynekologem. K registraci se většinou musíte dostavit osobně.

Registrace u pediatra - K pediatrovi se registrujte ještě před porodem. Porodnice bude vyžadovat informaci, který pediatr bude přebírat péči o dítě po Vašem odchodu z porodnice. Pediatra si můžete vybrat sama, většinou se stačí telefonicky domluvit, zda k němu můžete chodit po porodu s miminkem. Informujte se, zda má tento pediatr smlouvu s Vaší zdravotní pojišťovnou.

Porod - Informace o tom, co si s sebou vzít k porodu, kdy jet do porodnice a o dalších náležitostech poskytuje leták Centra pro integraci cizinců (ke stažení zde)

V některých porodnicích po Vás budou chtít vyplněný formulář o jménu dítěte už před jeho narozením. Pokud ještě nejste rozhodnutá, jak dítě pojmenovat, nenechte se do vyplnění formuláře nutit. Ze zákona máte 30 dnů po porodu na pojmenování dítěte.

Potrat – Pokud zvažujete potrat, poraďte se svým gynekologem/gynekoložkou. Odkáže Vás na konkrétní zdravotní středisko, kde může být zákrok proveden. Existují různé možnosti provedení interrupce podle pokročilosti těhotenství a dalších okolností. Zákrok si hradíte sama, není součástí pojištění.

Zdravotní pojištění
Existují dva základní typy pojištění, a to veřejné a komerční.

1
Veřejné pojištění
Právo získat veřejné zdravotní pojištění vyplývá z trvalého pobytu v ČR nebo zaměstnání v ČR na základě pracovní smlouvy. Pokud nemáte trvalý pobyt nebo občanství v ČR nebo nejste zaměstnaná v ČR na základě pracovní smlouvy, musíte využívat komerčního pojištění (viz níže).

Pokud má alespoň jeden rodič trvalý pobyt, je možné i dítě zahrnout do veřejného zdravotního pojištění.

Jak postupovat: O trvalý pobyt dítěte se žádá na Odboru azylové a migrační politiky a dítě se nahlásí také na veřejnou pojišťovnu (viz „kontakty"). I pokud je později trvalý pobyt zamítnut, zpětně jsou náklady spojené se zdravotní péčí o dítě uhrazeny, jako by bylo zahrnuto pod veřejné zdravotní pojištění.

Pokud si nejste jistá, jestli za Vás zaměstnavatel odvádí zdravotní pojištění, zajděte na pobočku pojišťovny, u které máte být pojištěna (nejčastěji VZP), jsou Vám povinni tuto informaci sdělit.

2
Komerční pojištění
Pokud nemáte Vy, ani Váš partner trvalý pobyt a nejste občany ČR, a nejste ani zaměstnáni na území ČR na základě pracovní smlouvy, je nutné zařídit si komerční pojištění. To je možné u jedné z následujících pojišťoven:


Toto pojištění se rozsahem pokrytí blíží veřejnému zdravotnímu pojištění, ale má výjimky a omezení. Podmínky a ceny jednotlivých pojišťoven se liší, proto si dobře prostudujte nabídky různých pojišťoven a jejich smluvní podmínky. Pojišťovny nabízí různé varianty komplexního pojištění.

Pozor! Základní, standardní varianta kryje péči při těhotenství a porodu jen za podmínky určité délky pojištění před otěhotněním (tzv. čekací doba).

Pro pokrytí zdravotní péče v souvislosti s těhotenstvím a porodem je možné sjednat speciální variantu pojištění. Toto pojištění také pokrývá péči o dítě po jeho narození do doby, kdy s ním jdete domů z porodnice.

! Čekací doba: doba po podpisu smlouvy u pojišťovny, během které pojišťovna neproplatí péči v případě pojistné události. Pečlivě se podívejte, jaká je čekací doba pro těhotenství a porod u Vašeho pojištění! Speciální pojistné balíčky pro těhotenství a porod zpravidla nemají čekací dobu a můžete je uzavřít i během těhotenství.

U některých typů pojištění je čekací doba u těhotenství 3 měsíce - to znamená, že pokud otěhotníte dříve než 3 měsíce poté, co pojištění vstoupilo v platnost, nebude Vám péče v těhotenství proplacena. Porod má zpravidla také čekací dobu (např. 8 měsíců po začátku pojištění).

Nemáte-li žádné pojištění nebo vaše pojištění porod nekryje, musíte sama zaplatit náklady na zdravotní péči při porodu a po porodu. I když pojištění máte, ale poskytnutá zdravotní péče převýší limit sjednaný v pojistné smlouvě, zbytek budete muset doplatit.

Pojištění pro miminko můžete zajišťovat až po jeho narození. Pokud máte trvalý pobyt, stačí dítě nahlásit na pojišťovnu (bude pokryto veřejným pojištěním). Přestože to uděláte až po jeho narození, bude předchozí péče o miminko hrazená pojišťovnou zpětně. Pokud máte komerční zdravotní pojištění, vyplatí se koupit si speciální balíček pro matku a dítě, který uhradí zdravotní péči pro Vás i novorozeně (nestačí, abyste měla pojištění pouze Vy, protože dítě je po porodu bráno za samostatnou osobu, ne jako součást Vašeho pojištění, proto se vyplatí koupit si balíček pro matku a dítě, který počítá s pojištěním i pro dítě po porodu).
Další informace
Made on
Tilda