Zaměstnání

CZ
EN
RU
MN
UA
Během těhotenství se na Vás na pracovišti vztahují specifická práva.
Výpověď ze zaměstnání
Zaměstnavatel nesmí dát výpověď ženě v těhotenství. Pokud však máte smlouvu na dobu určitou (např. na 1 rok), nemusí zaměstnavatel pracovní poměr prodloužit. Ten skončí s dobou sjednané pracovní smlouvy. V tomto případě se na Vás vztahuje ochranná doba 180 dnů, tzn. pokud nastoupíte na mateřskou do 180 dnů od skončení zaměstnaneckého poměru, je Vám poskytnuta náhrada mzdy (v podobě nemocenské nebo mateřského příspěvku).

Pozor! Pokud jste zrovna nastoupila do nového zaměstnání a jste ve zkušební době, nejste chráněna ochrannou lhůtou a zaměstnavatel nemá povinnost oznámit Vám důvod zrušení pracovního poměru.
Oznámení těhotenství zaměstnavateli
Nemáte zákonnou povinnost oznámit těhotenství zaměstnavateli. Existuje povinnost oznámit odchod na mateřskou dovolenou, to je 6 až 8 týdnů před porodem. Je vhodné zaměstnavatele informovat 3 měsíce před odchodem na mateřskou dovolenou, aby měl možnost vás přeřadit na méně namáhavou pozici.

Náročnost práce
Pokud zaměstnavateli oznámíte těhotenství, musíte být přesunuta na méně namáhavou práci a práci, která nebude v žádném případě nebezpečná pro Vás, ani Vaše dítě (např. pokud pracujete s chemickými látkami, můžete být přesunuta na jinou pozici po dobu trvání těhotenství, dále nesmíte pracovat v nepřetržitém provozu apod.).
Návrat do práce
Zaměstnavatel má v případě pracovní smlouvy na dobu neurčitou povinnost zařadit Vás po skončení mateřské dovolené na stejnou pracovní pozici. Jiná je situace po rodičovské dovolené, tam Vás pouze zařadí na místo podle pracovní smlouvy (není zde povinnost zařadit Vás na původní práci a pracoviště jako po mateřské dovolené).

Pokud máte pracovní smlouvu na dobu určitou a smlouva Vám během mateřské a/nebo rodičovské dovolené vyprší, nemá zaměstnavatel povinnost s Vámi podepsat novou smlouvu.
Další informace
Made on
Tilda