Pobyt

CZ
EN
RU
MN
UA
Vaše povolení k pobytu
Zaměstnanecká karta
  • Zaměstnanecká karta je navázána na Vaše zaměstnání, takže pokud ztratíte práci, máte 60 dnů na to, abyste si našli novou práci, a abyste tedy plnili účel pobytu, kterým je práce na území ČR.

  • Pokud jste těhotná a ztratila jste zaměstnání (např. Vám vypršela smlouva a zaměstnavatel ji neprodloužil) a není pravděpodobné, že si najdete novou práci do 60 dnů, zažádejte co nejdříve o změnu účelu pobytu, např. na pobyt za účelem sloučení rodiny (postup viz níže).

  • Pokud jste byla zaměstnaná a nyní jste na mateřské nebo rodičovské dovolené, stále plníte účel pobytu. Pokud Vám však během mateřské a rodičovské dovolené vyprší smlouva (která je provázána s Vaším pobytovým povolením), je nutné si zažádat o změnu pobytu.


Dlouhodobý pobyt za účelem podnikání
  • Pokud máte v ČR dlouhodobý pobyt za účelem podnikání, nebude přerušení podnikatelské činnosti kvůli těhotenství považováno za neplnění účelu pobytu.

Pobyt za účelem sloučení rodiny
  • Pokud máte v ČR manžela nebo partnera, můžete si zažádat o tento typ pobytu.

  • Váš účel pobytu je v tomto případě vázaný na Vašeho manžela/partnera. Pokud se rozvedete, zahájí se řízení o zrušení pobytu na tento účel. Existuje však možnost změny účelu pobytu, pokud jste v ČR minimálně 2 roky a Vaše manželství trvalo minimálně 5 let.

  • Pozor! Pokud jste obětí domácího násilí, je možné situaci řešit a povolení k pobytu partnerů oddělit – kontaktujte sociálního pracovníka (viz sekce „kontakty").

Postup při podání žádosti o pobyt za účelem sloučení rodiny:
1
Nechte úředně přeložit Váš oddací list do českého jazyka.
2
Na pobočce České pošty zakupte kolek v hodnotě 1 500 Kč.
3
Běžte na Odbor azylové a migrační politiky (OAMP), vyplňte formulář žádosti o sloučení, přiložte k němu na poště zakoupený kolek. Zároveň s sebou vezměte doklad o zajištění ubytování (i nájemní smlouvu), soudním tlumočníkem do češtiny přeložený oddací list a výplatní pásky manžela i Vaše, abyste splnili tzv. finanční zajištění (např. u dvou dospělých bezdětných lidí se jedná o 5970 Kč čistého příjmu každý měsíc a k tomu je třeba připočítat náklady na bydlení, tj. nájem včetně všech služeb – viz nájemní smlouva.) Je třeba se na OAMP dostavit osobně s pasem a fotografií.

  • Pozor! Pokud si změníte účel pobytu z pobytu za účelem zaměstnání na sloučení a nejste zaměstnána na základě pracovní smlouvy, nezapomeňte, že si musíte začít sama platit zdravotní pojištění!

Nelegální pobyt v ČR a narození dítěte

  • Narození dítěte v ČR Vám pobyt nezlegalizuje. Dítě nabývá občanství po rodičích, nikoliv podle země narození.

Povolení k pobytu dítěte
Narozením v ČR dítě nezískává automaticky pobytové povolení. O toto povolení musíte žádat. O pobyt pro dítě je nutné zažádat do 60 dnů po narození dítěte.

To, o jaký druh pobytu můžete pro dítě žádat, se odvíjí od Vašeho pobytového povolení a od pobytového povolení otce dítěte (zapsaného v rodném listu dítěte). Pokud máte například Vy zaměstnaneckou kartu a otec dítěte má trvalý pobyt, je možné zažádat pro dítě o trvalý pobyt. Pokud máte oba zaměstnaneckou kartu, žádejte o sloučení rodiny.

Postup při požádání o pobyt nově narozeného dítěte:
1
Jděte na Vaši ambasádu a zažádejte o vydání pasu dítěte. Vezměte s sebou rodný list dítěte a své doklady totožnosti. Požádejte ambasádu o vydání dokladu o podání žádosti o pas dítěte a pokud možno i o uvedení předpokládaného data vyhotovení pasu.
2
Jděte na Odbor azylové a migrační politiky a požádejte o povolení k pobytu dítěte v ČR. Vezměte s sebou rodný list dítěte, své doklady totožnosti, doklad o podání žádosti o pas dítěte z ambasády a doklad o zdravotním pojištění pro dítě.
Další informace
Made on
Tilda