Seznam důležitých kontaktů

CZ
EN
RU
MN
UA
Praha
Úřady
Odbory azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra:

  • Pro Prahu 1, 3, 6, 7, 8, 9 a Praha-Východ: Žukovského 888/2, Praha 6
  • Pro Prahu 2, 4, 5, 10 a Praha-Západ: Cigánkova 1861/2, Praha 4

Je možné si rezervovat online termín návštěvy. Pro více informací navštivte stránku Ministerstva vnitra.

Úřad práce - odbor státní sociální podpory: Podle toho, v které městské části bydlíte, se určuje, ke které pobočce úřadu práce se máte dostavit. Jednotlivé pobočky naleznete zde.

Pražská správa sociálního zabezpečení: V Praze existuje více pracovišť Správy sociálního zabezpečení. Jejich kontakty naleznete zde.

Služby pro cizince
Integrační centrum Praha: ICP má několik poboček v Praze; informační centrum ICP najdete na adrese Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1. ICP Poskytuje mimo jiné vzdělávací semináře, sociální a právní poradenství. Více informací na webové stránce http://www.icpraha.com/.

Centrum pro integraci cizinců Praha: Pernerova 35, 186 00 Praha 8. CIC poskytuje kurzy češtiny, sociální poradenství a další. Více informací na webové stránce http://www.cicpraha.org/.

Poradna pro integraci: Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1. Sociální, právní poradenství a poradenství ve vzdělávání, kurzy jazyků a další služby. Více informací na webové stránce http://p-p-i.cz/.

Sdružení pro integraci a migraci: Baranova 33, 130 00 Praha 3. SIMI poskytuje sociální a právní poradenství, poradenství v obtížných životních situacích a další. Více informací na stránce http://www.migrace.com/.

Charita ČR: mimo jiné poskytuje asistenční telefonickou linku ve vietnamštině, mongolštině a ukrajinštině. Více informací na webové stránce http://www.charita.cz/jak-pomahame/pomoc-cizincum-v-cr/infolinka/.

Informace o tlumočení poskytuje Meta o.p.s. na své webové stránce https://www.meta-ops.cz/komunitni-tlumoceni.

Existuje mnoho dalších organizací zabývajících se pomocí cizincům v Praze. Jejich seznam najdete na webové stránce Praha Metropole všech.

Zdravotní služby
Lékařská pohotovost: 155

Praktický lékař: Pokud potřebujete asistenci s registrací u lékaře nebo chcete doporučení na konkrétního lékaře, poraďte se s některou organizací poskytující sociální poradenství pro cizince (viz výše).

Porodnice: V Praze je celkem šest porodnic - Bulovka, Královské Vinohrady, Motol, Thomayerova nemocnice, U Apolináře a ÚPMD Podolí. Více informací o porodnicích v Praze najdete zde. Na stránkách naleznete mimo jiné také postup registrace do jednotlivých porodnic.

Všeobecná zdravotní pojišťovna: VZP je nejvíce využívanou zdravotní pojišťovnou v ČR. Pobočky v Praze najdete zde.

Pardubice
Úřady
Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva Vnitra: Pernerova 168, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí.

Úřad práce - odbor státní sociální podpory: Jiráskova 20, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí.

Okresní správa sociálního zabezpečení: U Stadionu 2729, 530 02 Pardubice.

Služby pro cizince
Most pro o.p.s.: 17. listopadu 216; 530 02 Pardubice; sociální a právní poradenství a další. Tlumočnické služby v mongolštině jsou poskytovány na číslech +420 777 307 193, +420 724 946 001, +420 739 423 778, +420 604 270 098. Více informací na webové stránce http://www.mostlp.eu/.

Centrum pro Integraci Cizinců: Pernerova 444; 530 02 Pardubice; sociální a právní poradenství, tlumočnické služby a další. Více informací na webové stránce http://www.integracnicentra.cz/.

Infolinka v mongolštině: +420 733 676 667, e-mail: mongol.info@charita.cz. Více informací na webové stránce http://www.charita.cz/jak-pomahame/pomoc-cizincum-v-cr/infolinka/.

Zdravotní služby
Lékařská pohotovost: 155

Praktický lékař: Moje ambulance, Palackého třída 1932, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí. Více informací zde.

Nemocnice pardubického kraje (porodnicko-gynekologické oddělení): Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Více informací zde.

Pobočka Veřejné zdravotní pojišťovny: Karla IV. 73, 530 02 Pardubice.

Další užitečné zdroje
Obecné informace týkající se zdravotního pojištění, povolení k pobytu a dalších pro cizince pocházející ze zemí mimo EU zde.

Pokud pracujete v elektrotechnickém průmyslu a Vaše práva jsou porušována, neváhejte se obrátit na organizaci Electronics Watch, která se zabývá vymáháním pracovních práv v této oblasti. Můžete vyplnit formulář stížnosti zde.
Další informace
Made on
Tilda