Dovolená

CZ
EN
RU
MN
UA
Zpravidla jde žena na mateřskou dovolenou před porodem a po jejím skončení nastupuje na rodičovskou dovolenou, která může trvat až do 3 let dítěte.
Mateřská dovolená
Mateřská dovolená může trvat až 28 týdnů (u dvou a více dětí 37 týdnů), minimálně však 14 týdnů. Většinou se na ni nastupuje 6-8 týdnů před porodem a skončit může minimálně 6 týdnů po porodu. Právo na mateřskou dovolenou máte z jakéhokoli legálního zaměstnání. Délku trvání mateřské dovolené si určíte sama.

Během mateřské dovolené můžete pobírat peněžitou pomoc v mateřství, případně rodičovský příspěvek (viz „dávky").

Jak postupovat: Jděte ke svému gynekologovi, který stanoví termín porodu i termín nástupu na mateřskou dovolenou a vyplní formulář. Tento formulář od lékaře pak odevzdejte svému zaměstnavateli. Pokud jste OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná/živnostník), tak odneste formulář vyplněný gynekologem přímo na Správu sociálního zabezpečení.pokročilosti těhotenství a dalších okolností. Zákrok si hradíte sama, není součástí pojištění.

Rodičovská dovolená
Rodičovská dovolená začíná po skončení mateřské dovolené a může trvat do 3 let věku. Nad 3 roky věku dítěte musíte zaměstnavatele požádat o pracovní volno z důvodu péče o dítě. Zaměstnavatel má povinnost rodičovskou dovolenou poskytnout. O rodičovskou dovolenou může zažádat i otec, ale pouze pokud je uveden v rodném listu dítěte.

Během rodičovské dovolené můžete pobírat rodičovský příspěvek, více viz „dávky".

Postup: Písemně požádejte zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou, a to před skončením mateřské dovolené a v žádosti určete její předpokládanou dobu.Existují dva základní typy pojištění, a to veřejné a komerční.

Jak může žádost pro zaměstnavatele vypadat?
Zaměstavatel
Název zaměstnávající firmy/jméno zaměstnavatele
Ulice, číslo popisné
Poštovní směrovací číslo, město

V souvislosti s narozením mého syna/mé dcery (uveďte jméno dítěte) čerpám od (uveďte datum začátku čerpání mateřské dovolené) mateřskou dovolenou v rozsahu (uveďte počet týdnů čerpání mateřské dovolené) týdnů. Vzhledem k tomu, že tato mateřská dovolená mi končí dnem (datum konce mateřské dovolené), žádám o poskytnutí rodičovské dovolené v rozsahu (uveďte předpokládanou délku čerpání dovolené, např. do tří let dítěte).

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

(Uveďte místo a datum)

Zaměstnankyně
Vaše jméno a příjmení
Ulice a číslo popisné
Poštovní směrovací číslo a město
Vlastnoruční podpis
Dovolená z důvodu péče o dítě
Po konci rodičovské dovolené si můžete zažádat u zaměstnavatele o dovolenou z důvodu péče o dítě. Během této doby můžete stále čerpat rodičovský příspěvek, pokud jste si jeho čerpání rozložila až do 4 let dítěte.
Dovolená v případě rizikového těhotenství
Pokud je Vaše těhotenství rizikové, máte právo na nemocenskou dovolenou, která je proplácena (za předpokladu, že jste účastna na nemocenském pojištění - tj. nemocenské pojištění platí Váš zaměstnavatel, nebo si ho platíte sama).
Další informace
Made on
Tilda