Dávky

CZ
EN
RU
MN
UA
Během těhotenství a po porodu nebudete nějakou dobu pracovat. Během mateřské dovolené můžete pobírat peněžitou pomoc v mateřství a zpravidla po skončení mateřské dovolené můžete pobírat rodičovský příspěvek.

Během čerpání státních dávek je Vám automaticky hrazeno zdravotní a sociální pojištění.
Mateřský příspěvek (peněžitá pomoc v mateřství)
Mateřský příspěvek můžete čerpat po dobu mateřské dovolené (tj. max. 28 týdnů). Za určitých podmínek může mateřský příspěvek čerpat i otec dítěte.

Výše příspěvku se vypočítává podle Vašeho předchozího příjmu, např. u minimální mzdy z roku 2018, tj. 12 200 Kč hrubého, bude mateřský příspěvek asi 8 430 Kč měsíčně.

Během čerpání mateřského příspěvku si nesmíte přivydělávat žádnou další pracovní činností.

Podmínky pro získání příspěvku:
 • Byla jste minimálně 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech před nástupem na mateřskou dovolenou pojištěna jako zaměstnankyně nebo jste si platila pojištění sama (pokud jste OSVČ).

 • V okamžiku nástupu na mateřskou dovolenou jste plátcem nemocenského pojištění, tj. opět ho za Vás platí zaměstnavatel nebo si ho platíte sama, případně nejste už zaměstnaná, ale jste v ochranné lhůtě 180 dnů (o ochranné lhůtě se dozvíte níže).

Pokud jste nebyla plátcem nemocenského pojištění, nemáte právo na mateřský příspěvek. Je však možné začít rovnou čerpat rodičovský příspěvek, pokud splňujete určité podmínky (viz níže).

Jak postupovat? Stejně jako v případě žádosti o mateřskou dovolenou, tj. jděte ke gynekologovi, který určí nástup na mateřskou dovolenou. Doktorem vyplněný formulář předejte Vašemu zaměstnavateli. Pokud jste OSVČ a máte právo na mateřský příspěvek, odneste lékařem vyplněný formulář přímo na Správu sociálního zabezpečení

Ochranná lhůta

Pokud Vaše zaměstnání skončilo v průběhu těhotenství, je možné, že se na Vás vztahuje tzv. ochranná lhůta. To znamená, že pokud ztratíte zaměstnání během těhotenství, máte stejně nárok na mateřský příspěvek, a to za předpokladu, že na mateřskou nastoupíte do 180 dnů od skončení zaměstnání.

Rodičovský příspěvek
Rodičovský příspěvek můžete čerpat po dobu rodičovské dovolené, která většinou začíná po skončení mateřské dovolené a končí ve 3 letech věku dítěte, ale rodičovský příspěvek je možné čerpat až do 4 let věku dítěte. Je také možnost čerpat rodičovský příspěvek hned po narození miminka, pokud nemáte nárok na mateřský příspěvek. Při čerpání rodičovského příspěvku je možné si přivydělávat. Rodičovský příspěvek může také čerpat otec dítěte, za předpokladu, že je uveden v rodném listě dítěte, vždy však jen jeden z rodičů.

Podmínky pro získání příspěvku

 • 365 dní nepřetržitého legálního pobytu v ČR.

Určování výše rodičovského příspěvku

 • Rodičovský příspěvek má fixní celkovou částku, a to 220 000 Kč při narození jednoho dítěte a 330 000 Kč při narození dvojčat a vícerčat.

 • Na základě příjmu otce dítěte nebo Vás se určuje možná výše měsíční dávky - měsíční výše příspěvku nesmí být vyšší než 70% vyměřovacího základu, což je zjednodušeně výše Vaší hrubé mzdy (nebo mzdy otce dítěte) - tzn. pokud jste měla např. hrubou mzdu 20 000 Kč, tak 70% z ní je 14 000 Kč. Můžete tedy měsíčně pobírat maximálně 14 000 Kč. To znamená, že celkovou částku 220 000 Kč budete při pobírání 14 000 Kč čerpat 15 měsíců.

 • Pokud jste neměla nárok na mateřský příspěvek, můžete si sice zvolit výši měsíčního příspěvku, ale nejvyšší možná měsíční částka je pro Vás v r. 2018 7 600 Kč.

 • Během pobírání můžete provést změnu v délce (a tím i výši) jednou za tři měsíce (žádejte na Odboru sociální podpory) a můžete se střídat v pobírání a péči o dítě s otcem dítěte.

Rodičovský příspěvek je určený pro toho z rodičů, který řádně a celodenně pečuje o dítě do 4 let věku.

Pozor! Dítě, na které pobíráte rodičovský příspěvek, nesmí navštěvovat jesle/školku více než 46 hodin v měsíci, jinak o dávku přijdete.

Začněte vyřizovat žádost o rodičovský příspěvek včas, aby se Vám nestalo, že mezi čerpáním peněžité pomoci v mateřství a čerpáním rodičovského příspěvku se ocitnete bez peněz. Doporučuje se začít s vyřizováním žádosti měsíc před koncem vyplácení peněžité pomoci v mateřství.

Jak postupovat:
1
Běžte na okresní správu sociálního zabezpečení, která Vám vystaví potvrzení o tom, že čerpáte mateřský příspěvek. To, na kterou okresní správu sociálního zabezpečení jdete, se určuje podle sídla Vašeho zaměstnavatele.

 • Pokud jste mateřský příspěvek nečerpala, tento krok přeskočte.

 • Pokud chcete čerpat rodičovský příspěvek ne na sebe, ale „přes" otce, vyplňte místo potvrzení o čerpání mateřského příspěvku tzv. „potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku". Formulář můžete nalézt zde nebo pro něj dojít osobně na úřad.
2
Běžte na Odbor státní sociální podpory (OSSP) podle místa svého bydliště a podejte vyplněnou žádost o rodičovský příspěvek (formulář si můžete stáhnout zde nebo si ho vyzvedněte na OSSP). Vezměte s sebou rodný list dítěte, potvrzení o pobírání mateřského příspěvku (viz předchozí bod), případně potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku, potvrzení o povoleném pobytu v ČR, vyplněný dotazník o bydlišti (dostanete ho na OSSP) a potvrzení o příjmu.
  Porodné
  Porodné je jednorázový příspěvek rodinám s nízkým příjmem na náklady spojené s narozením prvního a druhého dítěte. Při narození prvního dítěte činí porodné 13 000 Kč a při narození druhého dítěte 10 000 Kč.

  Podmínky pro získání porodného:

  • Pokud jste porodila první nebo druhé dítě

  • Příjem Vaší rodiny je nižší než 2,7násobek životního minima, tzn. u prvního dítěte je příjem matky a otce dohromady max. 20 817 Kč. (Do příjmů se při výpočtu nezapočítává rodičovský příspěvek a příspěvek na dítě).

  • Musíte mít legální pobyt na území ČR nejméně po dobu 365 dní.

  Jak postupovat: Formulář si můžete vyzvednout na příslušném Odboru státní sociální podpory (OSSP) nebo ho vyplnit online zde.

  Osobně ho musíte donést na OSSP a s sebou si vzít průkaz o pobytu a rodný list dítěte.

  O porodné je třeba zažádat nejpozději do jednoho roku od narození dítěte, jinak nárok zaniká.

  Přídavek na dítě
  O přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení je možné žádat v případě nízkého příjmu rodiny.

  Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě (tj. dítě, které si samo nevydělává a studuje/má povinnou školní docházku), které žije v rodině, jejíž příjem je nižší než 2,7násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek. Přídavek na dítě je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte: do 6 let- 500 Kč, 6 až 15 let – 610 Kč, nad 15 let 700 Kč.

  Podmínky pro získání příspěvku:

  • Trvalý pobyt v ČR nebo jiný typ pobytu na území ČR, který trvá déle než 365 dnů.

  • Příjem rodiny nižší než 2,7 násobek částky životního minima rodiny.

  Jak postupovat: Formulář si můžete vyzvednout na příslušném Úřadu práce, konkrétně na Odboru státní sociální podpory (OSSP) nebo ho vyplnit online. Musíte přiložit doklad o roční výši příjmů (tento formulář můžete také najít online nebo si ho vyzvednout osobně), který Vám musí potvrdit zaměstnavatel (pokud jste zaměstnaná). Žádost o příspěvek na dítě musíte podávat každoročně.

  Další informace
  Made on
  Tilda